تبلیغات
آموزش کامل بازی تراوین رومی،توتن،گول و ...

آموزش بازی با رومن در 40 روز اول بازی

سلام بچه ها امروز واستون یه پست باحال اوردم که توش آموزش میده چطوری با رومن بازی کنید و خیلی خوب پیشرفت کنید


برید ادامه مطلب

. هفته ی دوم بازی را شروع کنید.
2. گلد = 600 تا اول بازی بخرید.
3. چندین اکانت بسازید... اکانتی که نزدیک ترین به 150% یا 125% دهکده ی 15 گندمی بود را انتخاب کنید و ادامه دهید.
4. انجام دادن وظایف : تا انتخاب نظامی یا اقتصادی ... نظامی را انتخاب میکنید... و 2 لژیون میسازید... و وظایف را دیگر ادامه نمیدهید.
5. جایزه ساخت 2 لژیون را میگیرید و 3 لژیون دیگر میسازید. 5 لژیون شد.
6. با لژیون ها غارت میکنید... لژیون را به 10 برسانید.
دقت کنید به هیچ عنوان نباید کشته دهید.. به جمعیت های 2 و 4 و 6 حمله کنید.
زمان آزاد شدن حمله ی تمام 21×21 خود را لینک کنید و بزارید در قسمت تنظیمات اکانت خود.
مثلا : اسم : فردا ساعت 15:30:41 لینک : -------------------------------------------
در اردوگاه بروید . لشگرکشی . مختصات شهر را بنویسید.. حمله را بزنید .. مینویسد چه تاریخی و
چه زمانی آزاد میشود.
7. لژیون 10 : بازار بسازید.. در بازار شروع به فروش گندم کنید..
به این شکلی که توضیح میدم.
مثال : شما 200 چوب / 150 خشت / 100 آهن / 250 گندم دارید.
همه ی منابع را تعدیل کنید به گندم.
میشود : 700 گندم.
500 گندم را در بازار 1 به 2 میفروشید... مثلا 500 گندم به 1000 آهن.
به عبارتی یک غارت هم اینجوری دارید.
8. از این به بعد کار شما میشود. ( به ترتیب )
- ساخت لژیون
- ارتقا سرباز خانه ( تا سطح 7 کافی میباشد)
- فروش در بازار( زمانی که بیشتر از 2 ساعت داشتید لژیون میساختید در بازار گندم بفروشید)
- ارتقا گندم زار

9. تا 3 روز به آخر هفته کار شما 4 مورد بالا میباشد.
10. روز 4 : باید حداقل 80 لژیون داشته باشید.
11. روز 5 : شما به ارتقا منابع میپردازید ( 80 % منابع غارت به ارتقا منابع چوب / خشت / آهن ... 20% به ساخت لژیون )
12. روز 6 : مانند روز 5 ... دقت کنید 21 × 21 خود را 24 ساعته غارت کنید. ( نزارید کس دیگه ای آن را غارت کند)
13. روز 7 : روز آخر میباشد... منابع شما باید 4 یا 5 باشد (حداقل) و لژیون شما باید 120 باشد. (حداقل)(وظایف کاردان هم تمام شده باشد)
برای گرفت مدال پیشرفت کننده ها تلاش میکنید. برای ساخت شوالیه برید و ساختمان های مربوط به شوالیه را بسازید... به هیچ عنوان لژیون در روز آخر نسازید. ساختمان ها : دارلفنون . سرباز خانه . اصطبل و .... اگر میتوانید مدال بگیرید .. بازار . سفارت .. زره سازی .. اسلحه سازی و کمترین هزینه و بیشترین جمعیت را در ساختمان ها انتخاب کنید. ( مدال را تبریک میگویم )
14. لژیون را به 200 برسانید...
15. منابع را ارتقا بدهید. ( دیگر لژیون نسازید)
16. همه را 8 کنید .. یکی را 10 کنید... کارخانه ی منبع مورد نظرتان را بسازید ( منبعی که 10 شده است) جشن نگیرید.
17. اقامتگاه را 10 کنید.. 3 مهاجر را بسازید.
18. شهر 2 را 15 گندمی بگیرید.
19. تمام منابعی که بدست میاورید از غارت و تولیدات شهر یک را به شهر 15 گندمی بفرستید و گندم زار ارتقا دهید. دقت کنید در شهر 15 گندمیتان فقط ساختمان اصلی / بازار / انبار و انبار غذا داشته باشید.
20. موارد مهم ... شاید فراموشتان شود. غارت 24 ساعته باید باشد.. لژیون 200 تا نه بیشتر نه کمتر شود.
و در بازار همیشه به فروش همراه سود منابع بپردازید.
21. سطح منابع 15 گندمی و کار خانه های آن ها را برای شما مینویسم ... دقیقا به همین شکل جلو بروید.

4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-5-5 آسیاب سطح 1
5-5-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 آسیاب سطح 2
6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 آسیاب سطح 3
7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-8-8-8-10 آسیاب سطح 4 / آسیاب سطح 5 / نانوایی سطح 1 و2
7-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-10 نانوایی سطح 3
9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-10 نانوایی سطح 4

تولید شما 3900 میباشد .. که تعدیل میکنید به منابع..
یعنی تولید هر منبع شما در ساعت 1333 میباشد (غیر از تولیدات شهر یک)

22. در اینجا صبر میکنید... 2 نکته ی خیلی مهم : شما در دهکده ی 15 گندمی به هیچ عنوان ساختمان سازی نمیکنید... و فقط و فقط انبار و بازار (برای فروش همراه سود) و انبار غذا میسازید و ارتقا میدهید.. سطح انبار غذا باید 3 برابر انبار معمولی باشد و این نسبت را حفظ کنید...( حداقل)
مثال : انبار شما 4000 پس انبار 11800
23. اگر میخواهید قهرمان شما شوالیه باشد در شهر یک شوالیه را تحقیق کرده و قهرمان کنید. (شوالیه نسازید) ولی اگر میخواهید سزار باشد در شهر 15 گندمی ساختمان های مربوطه را بسازید و قهرمان خود را تربیت کنید...
24. عمارت قهرمان را 10 کنید... با لژیون هایی که دارید (200) به سرزمین متروکه ( 50% حتما ) حمله کنید ( همراه قهرمان ) و نیرو های آن را کامل بکشید.
25. قهرمان را به شهر 15 گندمی که عمارت قهرمان را 10 کردید بفرستید و 50% سرزمین متروکه را تسخیر کنید.
26. تولید شما 5500 میشود .. یعنی ساعتی 1833 تولید هر منبع شما میباشد ( غیر از شهر 1 )
البته شما یک غارت کننده ی خیلی قوی هستید ...
5500×24(ساعت)×7(روز هفته) = 924000 تولید یک هفته
27. بازار را تا سطح 15 ارتقا دهید در شهر 15 گندمی... به شهر یک منابع ارسال کنید و تمامی منابع را 10 کنید و کارخانه ها را 5 کنید...
28. بازار را در شهر یک ارتقا دهید و به 15 گندمی منابع ارسال کنید و تمام منابع را 10 کنید.
10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10 نانوایی سطح 5
تولید شما 7500 در ساعت .. یعنی 2500 در ساعت از هر منبع تولید میکنید.(غیر از تولیدات شهر1)
29. شهر 3 را میگیرید.. (من باشم 15 گندمی میگیرم باز هم) .. سریع منابع آن را ارتقا میدهید با تولید زیادی که دارید.
30. شهر یک , شهر شوالیه کنید و قبل از شهر 4 , شوالیه را به 500 برسانید و 60×60 را غارت کنید.
31. شما الان نفر اول غارت به حساب میاید... 7500 تولید 15 گندمی شما + غارت روزانه لژیون و شوالیه ها ( دقت کنید بعد از حمله به سرزمین متروکه دیگر لژیون نسازید)
32. تالار را در تمامی شهر هایتان به سطح 10 برسانید. و جشن بزرگ بگیرید.
منابع غارت را به ساخت شوالیه بدهید و منابع تولید تمام شهرها را به جشن بزرگ تعلق بدید.
منابع جشن بزرگ 120.000 منبع میباشد :
7500 تولید گندم 15 گندمی + 1250 چوب / 1250 خشت / 1250 آهن ( شهر 3 را + غارت را حساب نمیکنم ) = تقریبا 12.000 تولید منابع شما میباشد...
پس هر 10 ساعت یک جشن بزرگ... هر جشن 48 ساعت ( با تالار سطح 10) زمان میبرد.
پس شما 18 ساعت تولید منابع اضافه میاورید ... منابع را به شهر 3 و ارتقا ساختمان و ساخت نیرو و فروش در بازار و ... در تمامی شهر هایتان بکنید.

33. منابع شهر ها را به سطح 10 برسانید .. بازار ها را به 15 و شهر را تمام شده بدانید... و بقیه ی منابع را صرف ارتقا منابع 15 گندمی بکنید..
34. شما نفر اول سرور خواهید شد. نفر اول غارتگر هم به حساب میاید.
در آخر بگم شما باید شهر یک و سوم و چهارم را شهر شوالیه کنید و در هر کدام 1000 شوالیه داشته باشید. ولی 15 گندمی شهر منبع شما باید باقی بماند..

امیدوارم نظرات فراموش نشه